Castle Group, Denmark

Castle Group is an executive office that provides capital and competencies for companies with growth potential.

We are 10 partners, each of which contributes with strong competencies, capital and networks to the best ideas. We have offices at Charlottenlund Castle.

Together we cover all disciplines in senior management and can provide business development, general management, financial management, project management, technology development and various types of funding. We work primarily with companies where we become part of the team and owners.

We demand excellent cases that we can invest in as business angels and where our competencies make a decisive difference.

Charlottenlund Castle, Jaegersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Denmark.

Castle Group, Danmark

Castle Group er et executive office, der leverer kapital og kompetencer til virksomheder med vækstpotentiale.

Vi er 10 partnere, som hver bidrager med stærke kompetencer, kapital og netværk til de bedste ideer. Vi har kontorer på Charlottenlund Slot.

Sammen dækker vi alle discipliner i topledelse og kan levere forretningsudvikling, generel ledelse, økonomistyring, projektstyring, teknologiudvikling og forskellige former for finansiering. Vi arbejder primært med virksomheder, hvor vi bliver en del af holdet og ejerkredsen.

Vi investerer gerne selv som business angels og efterspørger excellente cases, som vi kan investere i, og hvor vores kompetencer gør en afgørende forskel.

Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund, Danmark.